0

اسپیکرxp-s85

ارتفاع 19cm

عرض15cm

وزن300گرم


راهنمای خرید