0

کیبورد مخصوص بازی XP- G2500U

XP Product XP- G2500U

کیبورد مخصوص بازی XP- G2500U

ضد آب

چاپ لیزری نوشته‌های روی کیبورد

قابل استفاده برای تمامی سیستم عاملها


راهنمای خرید