0

کابل افزایش صدا 3 متری

Extend Voice Cable

کابل افزایش صدا 3 متری

این کابل با تمام دستگاه هایی که دارای رابط 3.5 mm باشد همخوانی دارد


راهنمای خرید